Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Nabór przedstawicieli do Zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego ds. budżetu obywatelskiego na rok 2019

Czwartek, 15 lutego 2018

Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 16.02.2018-05.03.2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 02.03.2018 r., na  załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

·         w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a oraz

·         w formie elektronicznej na adres: strategia@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:

·         mieszkańcy gminy;

·         radni;

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu 91 311 36 92 lub 91 424 19 57

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.

Załączniki:

Powrót