1 Wymiana rur azbestowo-cementowych w Sołectwie Dołuje

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Głównym założeniem projektu jest wymiana odcinka wodociągu azbestowo-cementowego należącego do Gminy Dobra (łącznie ok. 850 m.) na wodociąg wykonany z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami.

2 ROWERY POD DACHY - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 58 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Parking zlokalizowany bezpośrednio przy przystanku komunikacji autobusowej umożliwiającej dogodne połączenie z centrum Szczecina oraz pozostałymi miejscowościami gminy Dobra. Ogólnodostępny i bezpłatny parking dla rowerów miałby umożliwiać bezpieczne bezpieczne pozostawienie jednośladów oraz dogodną przesiadkę do publicznych środków transportu.

3 Rewitalizacja ulicy Mierzyńskiej

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 290 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada położenie płyt drogowych na długości około 300 m o szerokości 6 m, krawężnika i chodnika o szerokości 1,5 m od strony zamieszkałych posesji. Szczeliny łączenia płyt drogowych zalać masą bitumiczną. Dokonać łączenia zjazdów do garaży. Obecnie ulica jest wyłożona płytami "JUMBO", po 15 latach są bardzo zniszczone.

4 Budowa boiska piłkarskiego we wsi Łęgi

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 22 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Obiekt będzie składał się z boiska do piłki nożnej (60m x 40m) z bramkami o wymiarach 5m x 2m pokrytego trawą naturalną z rolki. Łącznie obiekt zajmie ogrodzoną powierzchnię o wymiarach 65m x 45m.

5 Budowa nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dobrej Szczecińskiej

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Głównym celem projektu jest wymiana obecnego ogrodzenia cmentarza wraz z bramą wjazdową i furtką, polegająca na demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki i zastąpienia ogrodzeniem z gotowych elementów, prefabrykatów betonowych. Wraz z wymianą ogrodzenia zakłada się wymianę bramy wjazdowej i furtki dostosowaną do wysokości i estetyki ogrodzenia.

6 Zakup lekkiego wozu ratowniczo - rozpoznawczego

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Założeniem projektu jest zakup lekkiego pojazdu pożarniczego na podwoziu pick up z wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym i zbiornikiem wody, który to wóz docelowo miałby zastąpić lekki wóz gaśniczy marki FIAT, oraz budowa garażu dla przechowywania tego pojazdu oraz wozu ratownictwa technicznego marki DAF.

7 Poprawa infrastruktury terenu sportowo-rekreacyjnego w Grzepnicy

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Poprawa nawierzchni boiska. Zakup i montaż piłkochwytu.

8 Park Rodzinny im. św. Jana Pawła II w Wołczkowie

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Na działce nr 410 zostanie wybudowana scena dla artystów o wymiarach 6m x 6m. Dodatkowo na środku działki 410, zostanie wzniesiona okrągła altana, o średnicy około 10 m. Ponadto zostanie wybudowana niezbędna mała infrastruktura w formie ścieżek prowadzących do altany, mała architektura ogrodowa oraz zostaną dokonane nasadzenia roślin. Na działce nr 249 zostanie ułożony parking z kostki brukowej.

9 Stworzenie serca Bezrzecza

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 295 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Nowy plac zabaw - w miejscu dotychczasowego placu zabaw usytuowanie nowych atrakcyjnych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych. Nowa wiata z grillem o wymiarach 5x17m - zastąpienie dotychczasowej wiaty nową większą z grillem zadaszonym. Nowe boisko wielofunkcyjne - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym betonowym boisku wielofunkcyjnym wraz z montażem osprzętu.

10 Modernizacja boiska w Skarbimierzycach

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada rewitalizację murawy i terenu przylegającego do boiska przy miejscowości Skarbimierzyce w celu przystosowania miejsca do gry w baseball. Plan obejmuje modyfikację części boiska oraz wyrównanie całej nawierzchni i zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni poza główną płytą, włącznie z podwyższeniem ogrodzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas rozgrywek i treningów.

11 Modernizacja ul. Spiskiej w Mierzynie

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ulica Spiska jest bardzo ruchliwa a obecny jej stan nie zapewnia bezpieczeństwa i wygody podczas jej wykorzystywania. Szczególnie niebezpieczne jest skrzyżowanie z ul. Welecką i skrzyżowanie z ul. Mierzyńską. W celu poprawy sytuacji niezbędne jest wykonanie utwardzonej kostką nawierzchnii z zachowaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo.

12 Siłownia plenerowa wraz z doposażeniem placu zabaw w Buku

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada: - ustawienie urządzeń siłowni plenerowej (np. Orbitrek wolnostojący, biegacz, wioślarz wolnostojący) - doposażenie placu zabaw w urządzenia (np. Karuzela czteroramienna, Huśtawka "Bocianie gniazdo", Huśtawka podwójna, siedzenia mix Huśtawka podwójna, siedzenia mix, Urządzenie Tytan, h-195)

13 Montaż piłkochwytów i doposażenie placu zabaw

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada: - zamontowanie piłkochwytów - doposażenie placu zabaw w urządzenia ( np. zabawowe urządzenie wielofunkcyjne "Ikar")

15 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Łęgi

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 180 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

- budowa sceny - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej, - budowa ogrodzenia na długości 150 mb z paneli drucianych

16 Renowacja boiska sportowego w Mierzynie

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 230 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada usunięcie starej nawierzchni boiska, następnie montaż podziemnego automatycznego systemu nawadniającego i położenie nowej murawy. Celem zabezpieczenia dostępu do wody potrzebnej do nawadniania, zostanie wykonany odwiert i zamontowana pompa głębinowa.

17 Poznajmy się i działajmy wspólnie - festyn z okazji 11 urodzin ulicy Dobrawki w Dobrej w dniu 16 września 2017

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 2 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Założeniem projektu jest zainteresowanie sprawami lokalnymi i gminnymi mieszkańców Dobrej oraz ich integracja i możliwość poznania się. Podczas festynu odbędzie się występ animatora zabaw dla dzieci, konkurs mający na celu popularyzację wiedzy o Gminie Dobra oraz konsumpcja - grill, zdrowe przekąski, napoje bezalkoholowe.

18 Integracja mieszkańców Sołectwa Dołuje

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń, których celem będzie integracja mieszkańców Sołectwa Dołuje oraz uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu. Każdy z mieszkańców będzie mógł uczestniczyć w wybranym przez siebie wydarzeniu.

19 Integracyjne zajęcia ze sztuką artystyczną i rękodziełem

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

1.Zaszczepienie młodszym mieszkańcom Wąwelnicy zamiłowania do tworzenia własnoręcznie ozdób. 2.Pokazanie możliwości, poznanie zasad: - decupage, - florystyki, - malowania na szkle, - tworzenia wyrobów z gliny 3. Kurs tańca np. ludowego

20 Rozwój sportu w Wołczkowie w formie festynów rodzinnych

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W 2017 roku planowane są na terenie boiska w Wołczkowie rodzinne zawody sportowe np. z okazji Dnia Dziecka czy z okazji Dnia Seniora. Festyny będą prowadzone przez animatora, zostanie przygotowana przestrzeń do zabawy dla dzieci, zostanie zainstalowane nagłośnienie, zorganizowany catering, zakupione drobne fanty na nagrody w zawodach.

21 Integracja mieszkańców wsi w ramach zajęć kulturalno-sportowych

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wyjazd do filharmonii. Wyjazd do Centrum Wodnego Laguna Mikołajki dla dzieci Organizacja Dnia Babci i Dziadka

22 Energiczne przywitanie wakacji - II edycja Festynu rodzinno - sportowego

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest rozszerzenie dotychczas realizowanego festynu rodzinno-sportowego o dodatkowe atrakcje: 1. strefa malucha z dużymi bańkami, modelowaniem balonów, chodzeniem na szczudłach, zabawami i konkursami klaunowymi 2. duże dmuchane atrakcje do skakania 3. ścianka wspinaczkowa wys. 6 m 4. warsztaty i zabawy z dronami

23 Wycieczka integracyjna mieszkańców sołectwa Skarbimierzyce-Redlica

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 2 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada wyjazd integracyjny dla wszystkich mieszkańców do Aquaparku "Laguna" w Gryfinie. Wycieczka odbywać by się miała w następujący sposób: Autokar zabiera mieszkańców w liczbie 50 osób z przystanku autobusowego w miejscowości Skarbimierzyce, wiezie do CW "Laguna", tam autokar czeka na nas 2h, następnie autokar odwozi wszystkich do Skarbimierzyc.

24 Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt realizowany byłby na boisku sportowym, wykorzystując obecną infrastrukturę (klub, murawę boiska, prąd). Miałby mieć charakter zabawy dla dzieci (konkursy, turnieje, dmuchańce, obiekty zabawowe, poczęstunek) oraz zabawy dla dorosłych (konkursy, poczęstunek, zabawa przy muzyce). Projekt odbywał by się zgodnie z harmonogramem.

25 Organizacja imprez: Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców Sołectwa Buk. Jest on organizowany cyklicznie. Dla dzieci przygotowywane są konkursy, gry, zabawy, konkurencje sportowe, w których dzieci biorą udział wspólnie z rodzicami. Jest to świetna zabawa dla całych rodzin przy wykorzystaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w naszej miejscowości.

26 "Uśmiechnij się - zabawy okolicznościowe dla dzieci ze sołectwa Stolec"

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach organizowanych w wiejskiej świetlicy w Stolcu zajęć dla dzieci przeprowadzone zostaną dwie imprezy: "Zabawa Mikołajkowa" i "Letni Festyn nad Jeziorem". Projekt jest skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej i obejmować będzie pokrycie kosztów oprawy imprez, w tym: poczęstunku, nagród i różnych okolicznościowych gadżetów itp.

27 Organizacja imprez: Piknik rodzinny, Mikołajki

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Piknik rodzinny to wydarzenie, dzięki któremu mogą bawić się zarówno dzieci, jak i dorośli. Podczas pikniku organizowane są konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Wspólna zabawa integruje mieszkańców Rzędzin i sprawia, że aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Mikołajki to impreza specjalnie dla najmłodszych, organizowane są tam konkursy przy muzyce oraz zabawa z Mikołajem.

28 Uroczystość nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej podczas obchodów Dnia Strażaka 2017

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach obchodów Dnia Strażaka 2017 odbędzie się nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej z okazji 70-lecie tej jednostki. Powołany Komitet Fundacji Sztandaru gromadzi środki na sztandar i przygotowuje się do zorganizowania uroczystego wręczenia sztandaru. Projekt jest skierowany dla mieszkańców gminy i dofinansuje pokrycie kosztów oprawy imprez.

29 Finansowanie festynów sołeckich we wsi Łęgi: Powitanie lata, Święto pieczonego ziemniaka

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Organizowane festyny składają się z dwóch części. Pierwsza część festynu to zabawa dla dzieci, a więc gry i konkursy z nagrodami, a także drobny poczęstunek dla najmłodszych. Druga, wieczorna część jest zarezerwowana dla dorosłych.

30 "Mierzyński wór przygód" - Dzień dziecka; "Żyj zdrowo i sportowo"

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na organizacji cyklu festynów rodzinnych skierowanych do wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn a w szczególności do rodziców, dzieci, młodzieży, oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologie, nałogi, choroby i podeszły wiek. Festyny odbędą się od maja do września 2017r. w terminach uzgodnionych z gospodarzem obiektu "Mierzynianka"

31 Zabawa wiejska dla mieszkańców sołectwa Dołuje

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach Zabawy Wiejskiej zostanie zapewniona muzyka taneczna na żywo i karaoke oraz zimne i ciepłe przekąski, ciasto, kawa, herbata i zimne napoje dla wszystkich uczestników zabawy - przewidujemy zorganizowanie bufetu w postaci szwedzkiego stołu. Miejsca siedzące przy stołach pod zadaszeniem na zewnątrz Klubu (ok 100 miejsc).

32 Aktywny senior

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 2 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

"Aktywny senior" są to comiesięczne spotkania zachęcające wszystkich mieszkańców Bezrzecza i okolic, którzy ukończyli 60 rok życia do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miejscowości poprzez organizację zajęć (różnego rodzaju warsztatów w połączeniu z elementami terapii zajęciowej oraz muzykoterapią). Udział w spotkaniach autorskich, dyskusyjnych, wyjazdach do kina, teatru, na wystawy.

33 Jarmark Bożonarodzeniowy

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 2 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Jarmark to impreza środowiskowa dla mieszkańców gminy Dobra w każdym wieku, odbywająca się w okresie grudniowym. W trakcie Jarmarku przewidziano: występy artystyczne dzieci i lokalnych artystów, konkursy dla dzieci, warsztaty robienia stroików i ozdób świątecznych, prezentacja stoisk i wystawców. Atmosferę Jarmarku tworzyć będzie świąteczna scenografia oraz stoiska oferujące ozdoby, rękodzieło itp

×