projekt nr 3

3. Rewitalizacja ulicy Mierzyńskiej


Opis projektu

Projekt zakłada położenie płyt drogowych na długości około 300 m o szerokości 6 m, krawężnika i chodnika o szerokości 1,5 m od strony zamieszkałych posesji. Szczeliny łączenia płyt drogowych zalać masą bitumiczną. Dokonać łączenia zjazdów do garaży. Obecnie ulica jest wyłożona płytami "JUMBO", po 15 latach są bardzo zniszczone.

Uzasadnienie

Mierzyńska jest w posiadaniu wszystkich mediów wraz z ujęciem burzowym, które zostały wykonane 6 lat temu. Mieszkańcy od ponad 30 lat nie mogą się doprosić stałego utwardzenia i oznakowania drogowego. Obecnie ulica spełnia rolę obwodnicy ul. Weleckiej do ul. Okulickiego.

Opis lokalizacji

Ulica Mierzyńska w Mierzynie