Wybrany do głosowania

1 Infrastruktura serwisowa przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra - samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

2 'poidełka' czyli dystrybutory fontannowe wody pitnej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Bezrzecze zielenieje!

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 180 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 190 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Zagospodarowanie terenu w Skarbimierzycach

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Stolec

Koszt: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - Montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 91 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Green Zone – strefa aktywności i relaksu

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Bezpieczna droga do szkoły

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 60 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Modernizacja i ulepszenie funkcjonalności boiska sportowego w Dobrej

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

12 "Las bez śmieci" Eko Quad z przyczepą

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do realizacji

13 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Buk

Koszt: 52 000 zł

Wybrany do realizacji

14 Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

15 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Budowa bariery dźwiekochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Dobra

Koszt: 110 000 zł

Wybrany do realizacji

17 "Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra

Rodzaj: Inwestycyjny

Sołectwo: Rzędziny

Koszt po weryfikacji: 72 000 zł

Wybrany do realizacji

18 Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

19 Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

20 Bajki igłą i nitką malowane. Warsztaty dla rodziców w zakresie twórczego czytania oraz szycie ręczne i kreowanie postaci i lalek typu Tilda.

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

21 Mierzyn CUP

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Mierzyn

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

22 Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Stolec

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

23 Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Rzędziny

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

24 Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Grzepnica

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

25 Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Łęgi

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

26 Tradycja integruje

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

27 Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Buk

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

28 Integracyjny wyjazd krajobrazowy

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Wąwelnica

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

29 Integracja nas wzbogaca

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Dołuje

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

30 Aktywne Bezrzecze 2020

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt