projekt nr 16

16. Budowa bariery dźwiekochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105


Lokalizacja

ul. Szczecińska przy nr 34, działka nr 287/10 w Dobrej, końcowy autobusu 105

Opis projektu

Projekt zakłada montaż bariery dźwiękochłonnej oddzielającej pobliskie budynki mieszkalne wielorodzinne od zajezdni/pętli autobusowej linii 105, pozwoli to na wyeliminowanie w znacznym stopniu hałasu jaki jest generowany przez pojazdy komunikacji autobusowej od bardzo wczesnych godzin rannych do późnych godzin nocnych.

Uzasadnienie

Projekt jest bardzo potrzebny dla mieszkańców pobliskich domów wielorodzinnych (łącznie 78 mieszkań ok. 200 mieszkańców) z uwagi na uciążliwy hałas jaki jest generowany przez autobusy stojące na postoju z włączonym silnikiem od godziny 4:30 do 23:30. Jest to końcowy/początkowy przystanek linii 105. Usytuowanie zatoki jest tuż przy budynkach. Ekran pozwoli na zmniejszenie ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach