1 Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

2 Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

5 Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 130 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

6 Modernizacja boiska w Skarbimierzycach

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 65 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WE WSI ŁĘGI

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 160 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

8 ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ – CZYSTA WODA ZDROWIA DODA

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

10 Siłownia na wolnym powietrzu w Rzędzinach

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

11 REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM W DOBREJ

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 190 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

12 Siłownia plenerowa wraz z doposażeniem placu zabaw w Buku

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 53 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

13 „MODERNIZACJA UL.WIERZBOWEJ I KRZYWEJ”

Rodzaj: Inwestycyjny

Koszt: 199 300 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

14 Energiczne przywitanie wakacji - III edycja Festynu rodzino – sportowego

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 2 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

17 Integracja wszystkich wzbogaca

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

18 "Wielobój Wiejski" oraz "Stolec Cup"

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

19 Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

20 Święto pieczonego ziemniaka

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 2 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

21 Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

22 KINO LETNIE „POD CHMURKĄ ”

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

24 Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

25 „Śpiewajmy razem kolędy"

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 1 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

26 Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zmiany nawyków żywieniowych sołectwa Dołuje

Rodzaj: Nieinwestycyjny

Koszt: 5 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

×