projekt nr 22

22. KINO LETNIE „POD CHMURKĄ ”


Lokalizacja

Na terenie boiska sportowego - scena, ulica Sportowa

Opis projektu

Organizacja seansu filmowego pod gołym niebem. W zamyśle projekt ma zapewnić przeżycie przygody filmowej w atrakcyjnym, wakacyjnym otoczeniu. Projekcję można połączyć z innym eventem organizowanym przez samorząd co zapewni efekt synergi pomiędzy wydarzeniami. W przypadku wysokiej frekwencji i pozytywnego odbioru projekt można wpisać na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez władze gminne.

Termin realizacji

W okresie lipiec – sierpień w wybrane 8-10 piątków lub sobót  w godz. 21:30 – 24:00

Proponowany organ do realizacji projektu

STOWARZYSZENIE „MY W DOBREJ”

Uzasadnienie

Realizacja projektu przyczyni się niewątpliwie do uatrakcyjnienia wydarzeń gminnych, poszerzenia oferty kulturalnej realizowanej przez gminę. Wspólne przeżycia w trakcie seansu filmowego wpłyną na integrację mieszkańców gminy. Możliwe jest rozszerzenie projektu o zaproszenie ciekawych postaci ze świata filmu oraz organizację dyskusji z widzami przed lub po seansie. Projekt może być przyczynkiem do założenia Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Koszt ograniczy się do wykupienia jednorazowej licencji na każdy wyświetlany film - sprzęt zostanie pozyskany i udostępniony przez Stowarzyszenie "My w Dobrej".

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach