Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. „MODERNIZACJA UL.WIERZBOWEJ I KRZYWEJ”


Lokalizacja

Mierzyn  ul. Wierzbowa i Krzywa część nie zmodernizowana

Opis projektu

„Modernizacja dróg ul. Wierzbowej i Krzywej płytami drogowymi’
Długość dróg 259mb x5m szerokości  drogi = 1295m2 x 153,90 zł = 199,300 złoty -  koszt realizacji modernizacji płytami drogowymi, wg rozstrzygniętego  przetargu  BIP Gmina Dobra Szczecińska z roku 2017 gdzie wygrała Firma KLM Sp.00 ul. Klonowica 5

Proponowany organ do realizacji projektu

Nie dotyczy

Uzasadnienie

Ulice Wierzbowa i Krzywa należą do jednych z  najstarszych ulic w miejscowości Mierzyn. Bardzo zły stan nawierzchni tych dróg powoduje, że mieszkańcy mają problem z dojściem i dojechaniem do swoich domostw. Mimo licznych  kosmetycznych napraw, równania, wysypywania żwirem, nie prowadzi to  do  polepszenia stanu dróg,  ale do ich degradacji, co bardzo utrudnia życie. Szczególnie uciążliwe są okresy jesienno – zimowe lub po opadach deszczu. Drogi pełne dziur, zamieniają się w jedno wielkie bagno pełne niespodzianek nie dające się w bezpieczny sposób przejść ani przejechać Latem po każdorazowym przejeździe unoszą się wielkie tumany kurzu ,który wdzierają się do mieszkań i płuc powodując podrażnienia i liczne schorzenia dróg oddechowych wśród zamieszkałych tam mieszkańców
Modernizacja płytami drogowymi spowoduje znaczne polepszenie warunków życia,  dojazdu i poruszania się po w /w drogach, które w końcu staną się przejezdne  i nawiążą do zmodernizowanego odcinka  ul. Krzywej

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

100zł