projekt nr 15

15. Integracja wołczkowian poprzez uczestnictwo w koncertach, festynach i imprezach sportowych


Lokalizacja

Gminne obiekty kultury oraz tereny rekreacyjne i sportowe będące w zasobach gminy

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się sfinansować, wraz ze współorganizatorami imprez o charakterze otwartym, wynajem i zakup urządzeń oraz przedmiotów potrzebnych do ich przeprowadzenia, tak w plenerze jaki i w obiektach zamkniętych, koszty wynajęcia animatorów zabaw oraz artystów, wynajem akcesoriów do zabawy oraz przeprowadzenia konkursów, zakup nagród i innych artykułów uatrakcyjniających wydarzeni

Termin realizacji

Festyn z okazji Dnia Dziecka (czerwiec 2018 r.), festyn odpustowy (lipiec 2018 r.), Mikołajki 2018 (grudzień 2018 r.), koncert "hej kolęda  przy ognisku" (grudzień 2018 r.)

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Mieszkańców Wołczkowa

Uzasadnienie

Z roku na rok przybywa nowych wołczkowian, którzy szukają kontaktów nie tylko z najbliższymi sąsiadami, ale także z innymi współmieszkańcami. Świadczy o tym frekwencja na wszelkiego rodzaju otwartych, ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych czy sportowych organizowanych na terenie wsi. Dzięki projektowi możliwa będzie kontynuacja cyklicznych i przygotowanie nowych wydarzeń.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach