projekt nr 18

18. "Wielobój Wiejski" oraz "Stolec Cup"


Lokalizacja

Kompleks sportowy w Stolcu, Kompleks nad jeziorem Stolsko w Stolcu

Opis projektu

W ramach organizowanych  przez koło LZS "Grom" Stolec oraz GCKiB filia Stolec w świetlicy   w Stolcu zajęć  dla dzieci i młodzieży przeprowadzone  zostaną dwie imprezy: " Wielobój Wiejski "  i "Stolec Cup". Projekt jest skierowany dla dzieci, młodzieży szkolnej i osób starszych, obejmować będzie pokrycie kosztów oprawy imprez, w tym: poczęstunku, nagród i różnych okolicznościowych gadżetów itp.

Termin realizacji

lipiec, sierpień

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

Uzasadnienie

W świetlicy wiejskiej w Stolcu oraz na kompleksie sportowym w Stolcu odbywa się wiele zajęć dla dzieci i młodzieży organizowane przez koło LZS "Grom" Stolec i GCKiB filia Stolec. Chcąc rozszerzyć  rozwój kultury i fizycznej, a także  zintegrować   mieszkańców gminny poprzez aktywność sportową  jej atrakcyjność tego typu imprez jest niezbędny nakład środków finansowych. LZS "Grom" Stolec nie posiada wystarczająco własnych środków by zorganizować tego typu imprez zachęcających mieszkańców do integracji poprzez sport i rozwój fizyczny. Wydaje się, że dobry źródłem finansowania może być fundusz  obywatelski.Proponowane zabawy dla dzieci i młodzieży pozwolą zrealizować   podstawowe cele jakimi są upowszechnianie dyscyplin sportowych- piłka nożna, wielobój sprawnościowy, który  zachęci lokalną społeczność  spoza gminny do turystyki w miejscowości Stolec i poznania wiele ciekawych miejsc jakimi jest np.plac rekreacyjny nad jeziorem Stolsko, pałac oraz kompleks sportowy w Stolcu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach