projekt nr 18

18. "Wielobój Wiejski" oraz "Stolec Cup"


Opis projektu

W ramach organizowanych przez koło LZS "Grom" Stolec oraz GCKiB filia Stolec w świetlicy w Stolcu zajęć dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostaną dwie imprezy: " Wielobój Wiejski " i "Stolec Cup". Projekt jest skierowany dla dzieci, młodzieży szkolnej i osób starszych, obejmować będzie pokrycie kosztów oprawy imprez, w tym: poczęstunku, nagród i różnych okolicznościowych gadżetów itp.

Termin realizacji

lipiec, sierpień

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

Uzasadnienie

W świetlicy wiejskiej w Stolcu oraz na kompleksie sportowym w Stolcu odbywa się wiele zajęć dla dzieci i młodzieży organizowane przez koło LZS "Grom" Stolec i GCKiB filia Stolec. Chcąc rozszerzyć rozwój kultury i fizycznej, a także zintegrować mieszkańców gminny poprzez aktywność sportową jej atrakcyjność tego typu imprez jest niezbędny nakład środków finansowych. LZS "Grom" Stolec nie posiada wystarczająco własnych środków by zorganizować tego typu imprez zachęcających mieszkańców do integracji poprzez sport i rozwój fizyczny. Wydaje się, że dobry źródłem finansowania może być fundusz obywatelski.Proponowane zabawy dla dzieci i młodzieży pozwolą zrealizować podstawowe cele jakimi są upowszechnianie dyscyplin sportowych- piłka nożna, wielobój sprawnościowy, który zachęci lokalną społeczność spoza gminny do turystyki w miejscowości Stolec i poznania wiele ciekawych miejsc jakimi jest np.plac rekreacyjny nad jeziorem Stolsko, pałac oraz kompleks sportowy w Stolcu.

Opis lokalizacji

Kompleks sportowy w Stolcu, Kompleks nad jeziorem Stolsko w Stolcu

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach