projekt nr 2

2. Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie


Lokalizacja

Wołczkowo, ul. Lipowa, działki o numerach 410 i 249

Opis projektu

Projekt zakłada (zgodnie z koncepcją na załączonych wizualizacjach) budowę na działce nr 410 sceny (min. 6x6 m), małej architektury - ławek, chodników a także doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody. W obrębie działki nr 249 zaplanowano wybudowanie parkingu wyłożonego warstwą kamienną.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w środku owalnicy, tworzącej wraz z kościołem z 1287 r. historyczne centrum wsi. Mieszkańcy zyskają miejsce do rekreacji, integracji, prezentacji własnej twórczości oraz artystów z zewnątrz. Park to ciekawy element trasy rowerowej Szczecin-Dobra. Parking będzie wykorzystany zgodnie z funkcją oraz jako zaplecze organizowanych wydarzeń.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2500

Opis realizacji

Projektant zakończył pracę nad projektem dla zadań realizowanych wspólnie: Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo oraz Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie ( proj.2).
Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania.
Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Postęp realizacji

Projektant zakończył pracę nad projektem dla zadań realizowanych wspólnie: Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo oraz Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie ( proj.2). Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych.