projekt nr 4

4. MODERNIZACJA ODCINKA ULICY SPISKIEJ POMIĘDZY WYJAZDEM Z OSIEDLA ZA WIATRAKIEM I WJAZDEM DO LIDLA


Lokalizacja

Mierzyn - odcinek ulicy (ok. 150 - 200 m) Spiskiej. Pomiędzy wjazdem na oś Za Wiatrakiem i wjazdem do LIDLA od ulicy Spiskiej.

Opis projektu

Przebudowa odcinka ulicy Spiskiej na długości ok. 150 - 200 m, od wjazdu na osiedle Za Wiatrakiem do wjazdu do "LIDLA" (od strony Spiskiej) w Mierzynie. Budowa obejmowałaby wykonanie ulicy (jezdni) wraz z chodnikiem dla pieszych (przynajmniej po jednej stronie jezdni).
Ponadto, wykonanie na w/w odcinku ulicy Spiskiej, oświetlenia ulicznego na słupach oświetleniowych... Więcej w wersji papierowej.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem projektu, jest obecny stan odcinka ul. Spiskiej wymienionego w projekcie. Istniejące na tym odcinku płyty uległy degradacji. Płyty często zmieniały położenie, częściowo zostały połamane, pokruszone, z wystającymi z płyt prętami stalowymi konstrukcji. Obok płyt istnieją głębokie muldy powiększające się przy kolejnych opadach deszczu. Wymieniany odcinek ul. Spiskiej, a tym samym cała ulica staje się z każdym dniem bardziej ruchliwa przez samochody jak i ruch pieszy. Jest to też alternatywne połączenie dla ul. Weleckiej.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt ew. utrzymania czystości i odśnieżania