projekt nr 6

6. Modernizacja boiska w Skarbimierzycach


Opis projektu

Wykonanie wysokiego ogrodzenia boiska w Skarbimierzyach od strony Drogi Krajowej nr 10 oraz od strony osiedla przy ul. Klubowej.
Modernizacja ławek dla kibiców na boisku.
Usunięcie bramek do gry w piłkę nożną i zastąpienie ich bramkami mobilnymi z aluminium.

Termin realizacji

rok 2018

Uzasadnienie

Od dwóch lat boisko w Skarbimierzycach wykorzystywane jest przez członków Koła LZS do gry w baseball.
Jest to jedyna drużyna uprawiająca ta dyscyplinę sportową w naszym województwie.
Wysokie ogrodzenie uchroni przed ewentualnymi szkodami powstałymi podczas meczu baseballu.
Mobilne bramki sprawią, że boisko będzie miało charakter uniwersalny.
zarówno do gry w piłkę nożną jak i do gry w baseball.

Opis lokalizacji

Boisko sportowe w Skarbimierzycach

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach