projekt nr 1

1. Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw


Opis projektu

Projekt zakłada budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 150 mb zajmującego powierzchnię ok 1200 m2. Tor przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Proponowana lokalizacja jest już ogrodzona i posiada oświetlenie.

Uzasadnienie

Obiekt tego typu wspiera promocję zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując całe rodziny i sąsiadów. Jazda na PUMPTRACKU wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą. Jazda na torze angażuje wszystkie grupy mięśniowe.

Opis lokalizacji

Bezrzecze, ul. Górna, działka nr 66/111

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacją użytku gruntów m.in. działek nr 66/144, 66/147 na których Gmina zamierza wybudować boisko sportowe oraz rowerowy plac zabaw PUMPTRUCK. Podpisano umowę z klasyfikatorem gruntów w celu wykonania prac terenowych związanych z weryfikacją gruntu w celu uaktualnienia danych ewidencyjnych klasyfikacji gruntów zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na miesiąc maj 2019 roku.

Aktualizacja danych ewidencyjnych w ewidencji Gruntów i Budynków w Policach pozwoli Gminie na wystąpienie z wnioskiem do Starosty Polickiego o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Po uzyskaniu wymaganej decyzji Gmina uzupełni i ponowi zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Postęp realizacji

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacją użytku gruntów m.in. działek nr 66/144, 66/147 na których Gmina zamierza wybudować boisko sportowe oraz rowerowy plac zabaw PUMPTRUCK. Podpisano umowę z klasyfikatorem gruntów w celu wykonania prac terenowych związanych z weryfikacją gruntu w celu uaktualnienia danych ewidencyjnych klasyfikacji gruntów zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na miesiąc maj 2019 roku. Aktualizacja danych ewidencyjnych w ewidencji Gruntów i Budynków w Policach pozwoli Gminie na wystąpienie z wnioskiem do Starosty Polickiego o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Po uzyskaniu wymaganej decyzji Gmina uzupełni i ponowi zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.