Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Festyny RODZINNE: "ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO", "MIERZYŃSKI WÓR PRZYGÓD" - DZIEŃ DZIECKA


Lokalizacja

Teren Rekreacyjno - Sportowy Mierzynianka, Mierzyn ul. Nasienna

Opis projektu

Projekt polega na organizacji cyklu festynów rodzinnych skierowanych do wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn a w szczególności do dzieci, młodzieży, starszych oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologię, nałogi, choroby i podeszły wiek. Festyny odbędą się od maja do czerwca 2018 r. w terminach uzgodnionych z gospodarzem Terenu Rekreacyjno... Więcej w wersji papierowej.

Termin realizacji

Maj - "ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO"
Czerwiec - "MIERZYŃSKI WÓR PRZYGÓD" - DZIEŃ DZIECKA

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn

Uzasadnienie

Sołectwo Mierzyn graniczy z Gmina miasto Szczecin. Na przestrzeni lat na terenie Mierzyna zamieszkała bardzo duża liczba mieszkańców, która nie włącza się w życie społeczności lokalnej sołectwa, traktując to miejsce jako sypialnię. Aktywizacja mieszkańców, integrowanie i włączanie ich do działalności na rzecz innych i rozwoju wsi Mierzyn jest jednym z głównych przeprowadzenia planowanych Festynów. Bardzo istotną kwestią jest upowszechnianie wśród mieszkańców kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia. Realizacja projektu wynika z zapotrzebowania społeczeństwa na różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Działania te skierowane są głównie do rodzin, osób mało aktywnych, dzieci, młodzieży, starszych oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologię, nałogi, choroby i podeszły wiek. Celem tych wydarzeń jest uświadomienie mieszkańcom, że wspólne działania powodują zwiększenie więzi sąsiedzkich, zrozumienie potrzeb innych... Więcej w wersji papierowej

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach