Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Festyn rodzinny w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Projekt realizowany byłby na boisku sportowym, wykorzystując obecną infrastrukturę (klub, murawę boiska, prąd). Miałby mieć charakter zabawy dla dzieci (konkursy, turnieje, dmuchańce, obiekty zabawowe, poczęstunek) oraz zabawy dla dorosłych (konkursy, poczęstunek, zabawa przy muzyce).

Opis projektu

Festyn organizowany będzie na boisku sportowym w Skarbimierzycach.
Po rozpoczęciu zabawy odbywać się będą konkursy dla dzieci.
Kolejnym punktem programy są konkursy dla dzieci i dorosłych organizowane
przez drużynę basaballu.
Następne konkursy dla dorosłych i zabawa przy muzyce.
Podczas całego festynu będzie można skorzystać z poczęstunku.
Projekt zakłada większą integrację mieszkańców.

Termin realizacji

czerwiec-wrzesień

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

Uzasadnienie

Festyn rodzinny do doskonała forma integracji mieszkańców, poprzez wspólne działanie i zaangażowanie. Pozwala lepiej poznać sąsiadów.  Skarbimierzyce są małą miejscowością z dużą ilością dzieci, które chętnie uczestniczą w realizacji tego typu przedsięwzięć. Aktualne Skarbimierzyce się rozbudowują i taki festyn umożliwiłby pokazanie „nowym” mieszkańcom, że można się integrować w nowym miejscu zamieszkania.

Projekt zakłada także, zakup przedmiotów które mógłby być wykorzystywane przy okazji kolejnych takich lub podobnych przedsięwzięć  (ławy, stoły, namioty)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach