projekt nr 8

8. ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ – CZYSTA WODA ZDROWIA DODA


Opis projektu

Budowa ogólnodostępnych zdrojów wodnych w celu zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Woda do zdroju zostanie doprowadzona z ujęcia istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy. Wykończenie zdroju należy wykonać w postaci kolumny bądź innej estetycznej formy malej architektury. Zdrój dostępny w okresie optymalnym dla tego rodzaju instalacji np. kwiecień – październik.

Uzasadnienie

Instalacja darmowego źródła wody pitnej dostępnego dla mieszkańców i turystów w celu poprawy jakości życia. Postrzegane jest jako działanie ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Dostęp do wody pitnej, czystego powietrza, ograniczenia hałasu są bardzo ważnymi kwestiami zajmującymi społeczeństwo, media, polityków. Wyjście naprzeciw tym potrzebom należy do podstawowych zadań samorządowych. Lokalizacja zdrojów w centrum oraz przy Orliku jest podyktowana jak najlepszemu ich wykorzystaniu - w pierwszej z myślą o rowerzystach i przechodniach a w drugiej - dla dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z kompleksu sportowego. Projekt ma również znaczenie w propagowaniu picia wody kranowej z wodociągów. W przypadku zadowalających efektów można go implementować na pozostałe miejscowości gminy ujmując go w budżetach gminy na następne lata.

Opis lokalizacji

1. Przed UG w Dobrej ulica Szczecińska 16. 2. Na terenie zespołu ORLIK w Dobrej ulica Poziomkowa 7.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000 pln