projekt nr 26

26. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zmiany nawyków żywieniowych sołectwa Dołuje


Opis projektu

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Dobra miejscowości Dołuje i Kościno. Będzie realizowany w klubie w Dołujach. Założeniem projektu jest prowadzenie szkoleń i warsztatów mających na celu podniesienie świadomości w zakresie zmiany nawyków żywieniowych mieszkańców Gminy Dobra wymienionych miejscowości ... Więcej w wersji papierowej

Termin realizacji

Okres realizacji od stycznia do marca 2018r.

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. 72 - 003 Dołuje. ul. Graniczna 31

Uzasadnienie

Potrzeba realizacji projektu wynika z coraz większej zachorowalności polaków i także mieszkańców Gminy Dobra na choroby cywilizacyjne XXI wieku tzn. cukrzyca, nadwaga, otyłość, choroby układu krążenia – udary, zawały serca, zatorowość żylna, miażdżyca, itd. Dane z 31.12.2015r. Urzędu Wojewódzkiego mówią, iż w woj. zachodniopomorskim na choroby układu krążenia zapadło 289 400 osób a na choroby cukrzycy 65000 osób i z roku na rok liczba chorych zwiększa się. Zwiększyła się również umieralność w związku z tymi chorobami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała dokument w którym podaje, że przez ostatnie 20 lat w Polsce zwiększyła się 4 krotnie liczba osób z nadwagą. Jedną z głównych przyczyn pogarszającego się zdrowia mieszkańców miejscowości Dołuje, Kościno jest bardzo niska świadomość społeczna dotycząca zdrowego sposobu odżywiania i mała aktywność fizyczna. W obecnym świecie ludzie żyją szybko i nie mają czasu na przygotowywanie posiłków w domu... Więcej w wersji papierowej.

Opis lokalizacji

Gminny klub w Dołujach. ul. Żubrza 7

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach