projekt nr 17

17. Integracja wszystkich wzbogaca


Lokalizacja

1. Sala klubu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek Filia w Dołujach (Kiermasz Smaków, Bal Seniora, Festyn, Mikołajki)
2. Korty Tenisowe Family Garden Dołuje (Dzień Dziecka)

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń, których celem będzie integracja mieszkańców Sołectwa Dołuje oraz uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu. Każdy z mieszkańców będzie mógł uczestniczyć w wybranym przez siebie wydarzeniu. Planowane jest zorganizowanie następujących imprez:
1. Konkurs kulinarny pn. "Kiermasz smaków" - marzec
2. Bal Seniora - kwiecień
... Więcej w wersji papierowej

Termin realizacji

1. Konkurs kulinarny pn. "Kiermasz smaków" - marzec
2. Bal Seniora - kwiecień
3. Dzień Dziecka - czerwiec
4. Festyn dla mieszkańców - czerwiec
5. Mikołajki - grudzień

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje

Uzasadnienie

Większość proponowanych wydarzeń jest kontynuacją organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje imprez. Zgłoszony projekt zwiększy atrakcyjność tych wydarzeń. Wśród mieszkańców Sołectwa odczuwalne jest duże zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Jest to więc odpowiedź na ich potrzeby i oczekiwania. Projekt będzie służył mieszkańcom we wszystkich kategoriach wiekowych. Celem projektu jest integracja mieszkańców Sołectwa.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach