projekt nr 25

25. „Śpiewajmy razem kolędy"


Opis projektu

Projekt polega na kultywowaniu jednej z najstarszych tradycji polskich jaką jest wspólne kolędowanie. Celem działania jest przygotowanie grupy do występu kolędowego. Projekt skierowany jest do osób dorosłych i obejmować będzie pokrycie kosztów pomocy instruktora wokalnego, wydruku tekstów, poczęstunku i opłat związanych z zakupem podkładów, licencji i sprzętów muzycznych.

Termin realizacji

Cykl spotkań odbędzie się w terminie 03 -28. 01 2018. Koncert kolędowy odbędzie się w styczniu 2018 po uzgodnieniu terminu z gospodarzem lokalu GCKiB w Bezrzeczu.

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

Uzasadnienie

Inicjatywa ma na celu podtrzymanie tradycji kolędowania. Projekt odpowiada również na problem poczucia osamotnienia, zwłaszcza u osób starszych. Spotkania kolędowe stwarzają okazję do wyjścia z domu, zawarcia nowych znajomości i przyjaźni, spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Opis lokalizacji

Filia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek ul. Koralowa 61C, 71-219 Bezrzecze

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach