Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Święto pieczonego ziemniaka


Lokalizacja

Teren sportowo-rekreacyjny w Bezrzeczu, ul. Górna

Opis projektu

Etapy realizacji projektu:
- zaplanowanie terminu festynu oraz konkursów, gier i zabaw;
- zakontraktowanie animatorów zabaw (klaunów) i zespołu muzycznego;
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkurencjach sportowych.
Festyn będzie miał charakter otwarty. Prawo wstępu mają wszyscy, którzy podporządkują się obowiązującemu regulaminowi. Impreza obfitować...  Więcej w wersji papierowej

Termin realizacji

wrzesień 2018 r.

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej

Uzasadnienie

Festyn rodzinny „Święto pieczonego ziemniaka” jest imprezą cykliczną. W 2018 roku będzie to już 5-ta edycja. W festynie biorą udział mieszkańcy Bezrzecza gminy i okolic. Założeniem festynu jest integracja dzieci i rodziców oraz nawiązanie ścisłej współpracy w środowisku lokalnym. Pozytywne oddziaływanie na wzrost aktywności rodzin, stworzenie sytuacji sprzyjającej dobrej zabawie oraz wspólnemu wypoczynkowi.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach