projekt nr 4

4. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra


Lokalizacja

Dobra ul. Graniczna: od ul. Krajobrazowej do ul. Karpackiej Dz. Nr 1540/68 o długości 2.100 mb

Opis projektu

Realizacja projektu i budowy oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3917Z jest zaplanowana począwszy od skrzyżowania z ul. Krajobrazową do ul. Karpackiej w m. Dobra (dz. Nr 1540/68), co daje łącznie odcinek ok. 2.100 mb.
Realizacja projektu jest planowana tak, aby zainstalować na opisanym odcinku ok. 42 lampy uliczne - energooszczędne, ...całość w Urzędzie Gminy

Uzasadnienie

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej jest oczekiwana przez bardzo wielu mieszkańców gminy Dobra, ale także bardzo wielu tą drogą przejeżdżających. Często rozwijane przez pojazdy duże prędkości w godzinach wieczorowo-porannych były i pozostają bardzo realnym zagrożeniem dla życia oraz bezpieczeństwa każdego, kto korzysta z tej drogi w tym osób starszych, dzieci ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

42 lapmy z oprawami LED, moc umowna 9kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, taryfa C110, zużycie ok. 23 500 kWh, wobec czego średnia kosztów rocznych to: 7.800 zł brutto

Postęp realizacji

Udzielono dotacji finansowej dla Powiatu Polickiego na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszorowerowego wraz z oświetleniem na ul. Granicznej w Dobrej. Po opracowaniu koncepcji podjęte zostaną dalsze czynności odnośnie opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia drogi.