Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. "Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra


Lokalizacja

Miejsca instalacji to strategiczne punkty pokrywające większość terenu gminy tak aby, w miarę technicznych możliwości, dostęp do AED posiadała jak największa część mieszkańców . W miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Stolec, Rzędziny, szafki z defibrylatorami umieszczone byłyby na zewnętrznych ścianach budynków filii GCKiB, natomiast w miejscowościach: Grzepnica i Mierzyn, ze względu na brak owej jednostki, odpowiednio na ścianach świetlicy środowiskowej (Grzepnica), oraz Biblioteki (Mierzyn).

Opis projektu

Projekt "Dobry Impuls" zakłada zakup 8 (AED)  ze specjalistycznymi szafkami  do przechowywania ich, wraz z tablicami i oznaczeniami dotyczącymi urządzenia. A także przeprowadzenie szeregu szkoleń dla chętnych mieszkańców z użycia AED.  Szafki posiadają specjalny moduł SMS, który powiadomi odpowiednie służby (Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, lub Komisariat Policji) o ich użyciu.

Uzasadnienie

Zgony wynikające z przyczyn nagłych, jak nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), stanowią ogromną  liczbę  wśród  wszystkich  przyczyn  zgonów  społeczeństwa. Liczbę zgonów z tego powodu szacuje się w Polsce na prawie 80 000 rocznie. Z danych epidemiologicznych wynika również, że do NZK najczęściej dochodzi w domu. Badania wykazały, że ważne dla przeżycia jest podjęcie akcji w pierwszych kilku minutach.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszt poboru prądu przez moduły grzewcze szafki, oraz zasilenie diod sygnalizacyjnych.

Postęp realizacji

W związku z wyborem przez mieszkańców do realizacji w ramach głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2020 zadania nr 17 pn; „Dobry Impuls” informuję ,że powyższe zadanie ze względu na ograniczenia wprowadzone w ramach pandemii uniemożliwiły realizacje tego zadania w tym roku. Dotychczasowe ustalenia muszą być przeplanowane jako nowe zadanie inwestycyjne na rok 2021. Kwota: 72 000,00 zł Informacja z dnia 18.05.2021r. Aktualnie przeprowadzono rekonesans rozmieszczenia defibratorów. Ustalono miejsca rozmieszczenia spełniające warunki dostępu do prądu oraz zapewniające całodobowy monitoring. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji projektu to jesień 2021r. Pod koniec sierpnia 2021 zakończyły się prace związane z montażem defibrylatorów na terenie Gminy Dobra. Urządzenia zostały rozmieszczone w następujących miejscach: - Komisariat Policji w Mierzynie - Szkoła Podstawowa w Mierzynie - Szkoła podstawowa w Bezrzeczu - Szkoła Podstawowa w Dołujach - Szkoła Podstawowa w Dobrej - Szkoła Podstawowa w Rzędzinach - Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia w Stolcu Mobilny defibrylator będzie również stanowił wyposażenie patrolu Straży Gminnej.