Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów


Lokalizacja

PLAC ZABAW W  ŁĘGACH.

Opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ DWÓCH WYDARZEŃ:
1. FESTYN DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI DNIA DZIECKA: WYNAJEM ANIMATORA, ZAKUP NAGRÓD I UPOMINKÓW ORAZ POCZĘSTUNKU.
2. DZIEŃ SĄSIADA: W CZASIE IMPREZY PRZEWIDZIANO GRY I KONKURSY ORAZ ZABAWY DLA CAŁYCH RODZIN, KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH.
PROJEKT ZAKŁADA TAKŻE ZAKUP SPRZĘTU POTRZEBNEGO DO REALIZACJI FESTYNU (STOŁY CATERINGOWE).

Termin realizacji

DZIEŃ DZIECKA - CZERWIEC 2020
DZIEŃ SĄSIADA - LIPIEC 2020

Proponowany organ do realizacji projektu

GMINNE ZRZESZENIE LZS W DOBREJ

Uzasadnienie

ZAŁOŻENIEM FESTYNÓW JEST INTEGRACJA DZIECI I RODZICÓW, NAWIĄZYWANIE ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM ORAZ POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE NA WZROST AKTYWNOŚCI RODZIN. IMPREZY TAKIE SPRZYJAJĄ  DOBREJ ZABAWIE I WYPOCZYNKOWI ORAZ AKTYWIZUJĄ NOWYCH MIESZKAŃCÓW WSI DO INTEGRACJI.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana