projekt nr 15

15. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych


Lokalizacja

Sygnalizatory:
1. ul. Szkolna (przed parkingiem od strony Redlicy);
2. ul. Górna (przy szkole, przed skrzyżowaniem z ul. Parkową);
3. ul. Górna (przy wjeździe do Bezrzecza, przed skrzyżowaniem z ul. Parkową);
4. ul. Parkowa (przed pierwszym domem po stronie Parku);
5. ul. Koralowa (za tablicą informującą o wjeździe w Bezrzecze przy nieruchomości nr 52).
Oświetlenie przejść dla pieszych:
Bezrzecze:
1. ul. Górna, przy terenie rekreacyjnym;
2. ul. Górna, przy "pętli" autobusu 74
Lokalizacja przy drodze powiatowej zostanie uzgodniona ze Starostą Polickim. Dokładna lokalizacja sygnalizatorów będzie ustalona ze specjalistami Urzędu Gminy Dobra i Starostwa Powiatowego w Policach.  

Opis projektu

Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny informujący kierowców o przekroczeniu prędkości oraz dodatkowe oświetlenie przy dwóch newralgicznych przejściach dla pieszych w Bezrzeczu.
Cele:
1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminnych w rejonach szkół, przedszkoli i ulic bez wydzielonych chodników
2. Wymuszenie  ...całość w Urzędzie Gminy

Uzasadnienie

W związku ze stale zwiększającą się liczną samochodów poruszających się po drogach w Gminie Dobra i dynamicznie przybywającą liczbą mieszkańców, a co za tym idzie coraz większym ruchem pieszym, zachodzi konieczność "wymuszenia" na kierowcach dostosowania prędkości do obowiązujących przepisów. Wnosimy o zastosowanie rozwiązania sprawdzonego już w innych Gminach i   ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000 zł - koszty konserwacji

Postęp realizacji

Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano dwa miejsca celem montażu przedmiotowego urządzenia. Jedno zostanie zamontowane w ciągu ulicy Górnej na wjeździe do miejscowości od strony miejscowości Wołczkowo oraz drugie w ciągu ulicy Szkolnej przed ulicą Osiedle Leśne od strony miejscowości Redlica. W terenie wybrano również przejście dla pieszych, które zostanie doświetlone. Na doświetlenie przejścia dla pieszych w chili obecnej zbierane są oferty. W miejscowości Bezrzecze zostały zamontowane dwa urządzenia typu radarowy wyświetlacz prędkości. Jedno urządzenie zostało zamontowane w ciągu ulicy Górnej, pokazujące prędkość pojazdów jadących od strony miejscowości Wołczkowa. Drugie urządzenie zostało zamontowane w ciągu ulicy Szkolnej, pokazujące prędkość pojazdów jadących od strony miejscowości Redlica.