projekt nr 19

19. Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka


Lokalizacja

Mierzyn ul. Nasienna - Teren Rekreacyjno - Sportowy "Mierzynianka"

Opis projektu

Projekt polega na organizacji cyklu festynów rodzinnych skierowanych do mieszkańców sołectwa Mierzyn,które odbędą się  od maja do czerwca 2020r na  Terenie Rekreacyjno – Sportowego „Mierzynianka”. W programie zaplanowano rozgrywki i pokazy sportowe, taneczne,udzielania pierwszej pomocy  konkursy, warsztaty tematyczne, dmuchańce, zabawy z animatorami, poczęstunek,strefę malucha, strefę zdrowia.

Termin realizacji

Maj  -„Żyj zdrowo i sportowo”
Czerwiec - „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn

Uzasadnienie

Na  teranie Mierzyna zamieszkała bardzo duża liczba mieszkańców, która nie włącza się w życie społeczności lokalnej sołectwa traktując to miejsce tylko jako sypialnię. Aktywizacja jak największej liczby mieszkańców, integrowanie i włączanie ich  do działalności na rzecz innych i rozwoju wsi Mierzyn,  jest jednym z głównych celów przeprowadzenia planowanych Festynów.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana