projekt nr 18

18. Festyn rodzinny w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Boisko sportowe w Skarbimierzycach.

Opis projektu

Festyn rodzinny na którym są realizowane konkursy dla dzieci i dorosłych, konkurs ciast, zabawa przy muzyce disco, korzystanie z urządzeń zabawowych. Projekt zakłada także, zakup sprzętu potrzebnego do realizacji festynu (pawilony, stoły, ławy).

Termin realizacji

lato 2019 roku (czerwiec, lipiec, sierpień)

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej.

Uzasadnienie

Projekt doskonale wpisuje się pogłębianie integracji mieszkańców. Sama organizacja festynu pochłania ponad 20 osób zaangażowanych różnymi aspektami przy zorganizowaniu wydarzenia.
festyn wymaga dużo pracy, a mnogość atrakcji powoduję większą integrację, możliwość bliższego poznania swojego sąsiada, doświadczenie organizacyjne.Zwiększa aktywizację mieszkańców, poprzez wspólną pracę przy festynie.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana