Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec


Lokalizacja

Projekt obejmuje montaż i uruchomienie radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Stolec w pasie drogi powiatowej Dobieszczyn-Lubieszyn dz. nr 66 i 6. W lokalizacjach:
1. Wyjazd z miejscowości w kierunku m. Dobieszczyn - 1 szt.
2. Przejście dla pieszych w okolicy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Filia w Stolcu przy pętli autobusowej numer 123 - 1 szt.
3. Wjazd do miejscowości od strony m. Buk - 1 szt.
z możliwością przestawienia ma inny kierunek jazdy

Opis projektu

Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny informujący kierowców o przekroczeniu prędkości.
1) Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi (ludzi dorosłych, dzieci, zwierząt domowych)
2) Wymuszenie informacją obniżenia prędkości samochodów
3) Uzyskanie informacji o natężeniu ruchu i średnich prędkościach

Uzasadnienie

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi (ludzi dorosłych, dzieci, zwierząt domowych) w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez m. Stolec w oparciu o radarowy system pomiaru prędkości i sygnalizowaniu kierowcy w sposób cyfrowy i graficzny o przekroczeniu przepisów w tym zakresie. Oddziaływanie na kierowcę w sposób wizualny powoduje ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

- około 200 zł rocznie na jedno urządzenie w ramach serwisowania i aktualizacji oprogramowania urządzenia,
- wymiana akumulatora po 5 latach - 1 000 zł brutto dla jednego urządzenia