projekt nr 14

14. Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany:
1. na terenie basenu ppoż. w Dołujach,
2. na drogach gminnych Sołectwa Dołuje wymienionych w załączniku nr 3,
3. na terenie boiska w Kościnie

Opis projektu

Projekt ma na celu:
Poprawę wyglądu i bezpieczeństwa w Sołectwie Dołuje polegającą na:
1. Wymianie zniszczonego ogrodzenia basenu ppoż., zlokalizowanego w centrum Dołuje, na nowe wykonane z paneli ogrodzeniowych, uporządkowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz oraz nasadzenie wokół ozdobnych roślin.
2. Ułożeniu progów zwalniających, we wskazanych przez mieszkańców miejscach ...całość w Urzędzie Gminy

Uzasadnienie

Zlokalizowany w centrum Dołuj basen ppoż. stanowi niechlubną wizytówkę naszego Sołectwa. Oprócz swojego odstraszającego wyglądu, jego uszkodzone ogrodzenie stanowi zagrożenie dla mieszkańców a szczególnie ich dzieci. W związku z tym za uzyskane środki planowane jest uporządkowanie terenu basenu, wykonanie bezpiecznego i estetycznego ogrodzenia oraz posadzenie roślin ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5000 zł

Postęp realizacji

Został przygotowany oraz uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu zwierający montaż progu zwalniającego w ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz ulicy Łabędziej w m. Kościno. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zostały zlecone prace związane z montażem przedmiotowych progów zwalniających. W ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz w ciągu ulicy Łabędziej w m. Kościno zostały zamontowane progi zwalniające po jednym na każdej ulicy.