Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Tradycja integruje


Lokalizacja

Gminne obiekty kultury oraz tereny rekreacyjne i sportowe będące w zasobach gminy

Opis projektu

Projekt zakłada dofinansowanie organizacji tradycyjnych wydarzeń dla mieszkańców Wołczkowa oraz wszystkich chętnych gości i turystów poprzez zakup lub wynajem usług związanych z zapewnieniem oprawy muzycznej, animacji zabaw, a także niezbędnego sprzętu i urządzeń do ich uatrakcyjnienia i przeprowadzenia. Tradycyjne imprezy służące integracji, w których przygotowanie,  ...całość w Urzędzie Gmin

Termin realizacji

luty 2020r., lipiec 2020r., grudzień 2020 r.

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Miłośników Wołczkowa

Uzasadnienie

Frekwencja na organizowanych w Wołczkowie, cyklicznych, otwartych imprezach dowodzi, że mieszkańcy potrzebują i chętnie korzystają z takiej formy integracji. Udział w tego typu wydarzeniach przedstawicieli wielu pokoleń świadczy o tym, że przygotowywane propozycje kulturalno-rozrywkowe są atrakcyjne dla wszystkich grup wiekowych, a dzieci i młodzież ....całość w Urzędzie Gminy

Postęp realizacji

Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana