projekt nr 13

13. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku


Lokalizacja

- pas drogowy drogi powiatowej w Buku dz. 102 (droga nr 3907Z Buk-Stolec) - 2 szt. (w okolicach dz. 54 i 157/2),
- pas drogi powiatowej w Buku dz. 29 (droga nr 3909Z Buk-Łęgi) - 2 szt. (w okolicach dz. 125)

Opis projektu

Projekt zakłada postawienie w pasie dróg powiatowych w miejscowości Buk 4 urządzeń BRD poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego - sygnalizatorów przekroczenia prędkości.
Ustawienie tych urządzeń ma na celu:
1) Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Buku, szczególnie najmłodszych.
2) Wymuszenie informacją obniżenia prędkości samochodów.
3) Uzyskanie informacji o natężeniu ruchu i średnich prędkoś

Uzasadnienie

W związku ze stale zwiększającą się ilością samochodów poruszającą się po drogach powiatowych w miejscowości Buk i troską o pieszych, zachodzi konieczność "wymuszenia" na kierowcach zachowań polegających na zmniejszeniu prędkości samochodów. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu urządzeń BRD poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w oparciu o radarowy system pomiaru...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

- w roku koszt przeprogramowania urządzenia 200,00 zł (za 1 przeprogramowanie, jednego urządzenia)
- po 5 latach wymiana akumulatora 1 000,00 zł brutto dla jednego urządzenia.

Postęp realizacji

Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano miejsce na przeciwko terenu rekreacyjnego, w którym zostaną zamontowane dwa urządzenia. W miejscowości Buk na wysokości terenu rekreacyjnego zostały zmontowane dwa urządzenia typu radarowy wyświetlacz prędkości, po jednym w każdym kierunku jazdy.