projekt nr 24

24. Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej


Lokalizacja

Świetlica wiejska w Grzepnicy.

Opis projektu

Dzień Grzepnicy- mieszkańcy chętnie się spotykają i integrują przy różnego rodzaju działaniach i wydarzeniach.
Mikołajki to wyjątkowy dzień dla dzieci. To także dobra okazja do integracji mieszkańców, oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. Odbędzie się wspólna zabawa mikołajkowa z udziałem świętego Mikołaja wraz z jego pomocnikami. Nie zabranie konkursów i najważniejsze- dobrej zabawy.

Termin realizacji

Dzień Grzepnicy - czerwiec/wrzesień 2020 Mikołajki w Grzepnicy - grudzień 2020

Proponowany organ do realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach zabiegania i dobie internetu, bardzo ważna jest integracja bo to ona buduje więzi międzypokoleniowe i tożsamość miejscowości. Takie wydarzenia jak Dzień Grzepnicy, bądź zabawa Mikołajkowa stymulują pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami  takich wydarzeń. Dzięki temu poprawimy komunikację między osobami zamieszkałymi w naszej miejscowości.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana