Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. "Las bez śmieci" Eko Quad z przyczepą


Lokalizacja

OSP Dobra, dz. 10/6

Opis projektu

Projekt pod nazwą "Human Waste Zone" w ramach wolontariatu prowadzi działania likwidujące nielegalne wysypiska śmieci w lasach poprzez:
- szeroko zakrojone i przemyślane akcje sprzątania lasów, terenów zielonych oraz ostoi dzikich zwierząt,
- formalizację grup biegowych oraz rodzin z dziećmi,
- współpracę z jednostkami terytorialnymi Państwowych Gospodarstw Leśnych ...całość w Urzędzie Gminy

Uzasadnienie

Dzikie wysypiska śmieci to największe współczesne zagrożenie lasów i środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw problemowi i realizując założenia projektu napotykamy na spore przeszkody logistyczne, które sprawiają, że nasze działania stają się mało skuteczne:
1. sprzątanie odbywa się w trudno dostępnych miejscach,
2. odpadów w lasach jest b. dużo,
3. wolontariusze  ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

3 000 zł