projekt nr 11

11. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie


Lokalizacja

cmentarz komunalny w Wołczkowie przy ul. Lipowej

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ogrodzenia, wraz z bramą główną, cmentarza w Wołczkowie, według koncepcji (załącznik) przygotowanej przez inicjatora przedsięwzięcia - Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Mieszkańców Wołczkowa. Zgodnie z nią nowe ogrodzenie, spójne architektonicznie z istniejącymi zabytkowymi obiektami w Wołczkowie, w tym romańskim kościołem, powstać powinno w pierwszej kolejności od Lipowej

Uzasadnienie

Zgłaszając w/w projekt chcemy naprawić wieloletnie zaniedbanie, które spowodowało, że miejsce spoczynku zmarłych wołczkowian, znajdujące się prz y głównej ulicy, stanowi złą wizytówkę dla gospodarzy. Mamy na uwadze poprawę jego estetyki, a przede wszystkim nadanie mu godnego charakteru poprzez zmianę drucianej siatki na okazałe ogrodzenie. Zrealizowanie projektu skutkować...całość w Urzędzie Gminy

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Gmina Dobra podpisała umowę na wykonanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie (proj. 11)". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański Wartość umowy: 16 605,00 zł Termin: 30.11.2020 Wykonawca dokumentacji projektowej złożył 2 koncepcje budowy ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie. Rada Sołecka m. Wołczkowo po zapoznaniu się z przedstawionymi wersjami koncepcji budowy ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie zdecydowała o wyborze wersji numer 1. Dokumentacja projektowa będzie wykonana na podstawie wybranej wersji. Zakończono prace związane z ustalaniem granic działki nr 434 w Wołczkowie. Podjęte działania były niezbędne do kontynuowania czynności związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Gmina Dobra zakończyła czynności odbiorowe I części dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie.