projekt nr 11

11. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie


Lokalizacja

cmentarz komunalny w Wołczkowie przy ul. Lipowej

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ogrodzenia, wraz z bramą główną, cmentarza w Wołczkowie, według koncepcji (załącznik) przygotowanej przez inicjatora przedsięwzięcia - Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Mieszkańców Wołczkowa. Zgodnie z nią nowe ogrodzenie, spójne architektonicznie z istniejącymi zabytkowymi obiektami w Wołczkowie, w tym romańskim kościołem, powstać powinno w pierwszej kolejności od Lipowej

Uzasadnienie

Zgłaszając w/w projekt chcemy naprawić wieloletnie zaniedbanie, które spowodowało, że miejsce spoczynku zmarłych wołczkowian, znajdujące się prz y głównej ulicy, stanowi złą wizytówkę dla gospodarzy. Mamy na uwadze poprawę jego estetyki, a przede wszystkim nadanie mu godnego charakteru poprzez zmianę drucianej siatki na okazałe ogrodzenie. Zrealizowanie projektu skutkować...całość w Urzędzie Gminy

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach