projekt nr 24

24. Festyn rodzinny w Skarbimierzycach


Lokalizacja

Boisko sportowe w Skarbimierzycach

Skrócony opis

Projekt realizowany byłby na boisku sportowym, wykorzystując obecną infrastrukturę (klub, murawę boiska, prąd). Miałby mieć charakter zabawy dla dzieci (konkursy, turnieje, dmuchańce, obiekty zabawowe, poczęstunek) oraz zabawy dla dorosłych (konkursy, poczęstunek, zabawa przy muzyce). Projekt odbywał by się zgodnie z harmonogramem.

Opis projektu

Projekt realizowany byłby na boisku sportowym, wykorzystując obecną infrastrukturę (klub, murawę boiska, prąd). Miałby mieć charakter zabawy dla dzieci (konkursy, turnieje, dmuchańce, obiekty zabawowe, poczęstunek) oraz zabawy dla dorosłych (konkursy, poczęstunek, zabawa przy muzyce). Projekt odbywał by się zgodnie z harmonogramem.

Proponowany organ do realizacji projektu

Koło LZS w Skarbimierzycach

Uzasadnienie

Festyn rodzinny to doskonała forma integracji mieszkańców, poprzez wspólne działanie i zaangażowanie. Pozwala lepiej poznać sąsiadów. Skarbimierzyce są małą miejscowością z dużą ilością dzieci, które chętnie uczestniczą w realizacji tego typu przedsięwzięć. Aktualnie Skarbimierzyce się rozbudowują i taki festyn umożliwiłby pokazanie "nowym" mieszkańcom, że można się integrować w nowym miejscu zamieszkania.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Festyn odbył się 12.08.2017 r.