projekt nr 2

2. ROWERY POD DACHY - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej


Lokalizacja

Bliska okolica przystanku komunikacji autobusowej w Dobrej przy rondzie w ciągu ulic Szczecińskiej i Granicznej - lokalizacja działka 10/6

Skrócony opis

Parking zlokalizowany bezpośrednio przy przystanku komunikacji autobusowej umożliwiającej dogodne połączenie z centrum Szczecina oraz pozostałymi miejscowościami gminy Dobra. Ogólnodostępny i bezpłatny parking dla rowerów miałby umożliwiać bezpieczne bezpieczne pozostawienie jednośladów oraz dogodną przesiadkę do publicznych środków transportu.

Opis projektu

Parking zlokalizowany bezpośrednio przy przystanku komunikacji autobusowej umożliwiającej dogodne połączenie z centrum Szczecina oraz pozostałymi miejscowościami gminy Dobra. Ogólnodostępny i bezpłatny parking dla rowerów miałby umożliwiać bezpieczne bezpieczne pozostawienie jednośladów oraz dogodną przesiadkę do publicznych środków transportu.

Uzasadnienie

Zabudowa Dobrej powoduje problem z dotarciem do buforowego/ głównego przystanku komunikacji autobusowej. Po wykonaniu inwestycji osoby chcące skorzystać z transportu publicznego nie będą obawiały się o swoje mienie i pozostawiając swoje auta a garażu będą przyczyniać się do zmniejszenia ruchu na głównych drogach, szczególnie w kierunku Szczecina. Działanie takie wpisuje się w politykę zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu alternatywnego w stosunku do własnego.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

ok. 1000 zł - naprawy, mycie wiaty

Opis realizacji

Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany.
Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł.
Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty.
Wybrano Wykonawcę prac:
P&D Przemysław Drabik
56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 -   za cenę 129.000zł brutto
Zawarto umowę z Wykonawcą prac.
Wykonawca odstąpił od umowy. W związku z powyższym ponowiono zapytanie ofertowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy.
Ponowiono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę z którym w marcu 2019 roku zostanie podpisana umowa.
Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Folmat Spółka z o.o. w Poznaniu i w dniu 18 marca 2019 roku przekazano plac budowy.
Niestety po raz kolejny wykonawca wycofał się i nie wszedł na teren budowy pomimo podpisania umowy.
Wykonawca będzie obciążony karą umowną wynikającą z zapisów umowy.
W związku z tym faktem, Gmina przystąpi do wyłonienia kolejnego wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w celu realizacji inwestycji.

Postęp realizacji

Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł. Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty. Wybrano Wykonawcę prac: P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 - za cenę 129.000zł brutto Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Wykonawca odstąpił od umowy. W związku z powyższym ponowiono zapytanie ofertowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy. Ponowiono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę z którym w marcu 2019 roku zostanie podpisana umowa. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Folmat Spółka z o.o. w Poznaniu i w dniu 18 marca 2019 roku przekazano plac budowy. Niestety po raz kolejny wykonawca wycofał się i nie wszedł na teren budowy pomimo podpisania umowy. Wykonawca będzie obciążony karą umowną wynikającą z zapisów umowy. W związku z tym faktem, Gmina przystąpi do wyłonienia kolejnego wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w celu realizacji inwestycji.