projekt nr 20

20. Rozwój sportu w Wołczkowie w formie festynów rodzinnych


Lokalizacja

Boisko sportowe w Wołczkowie

Skrócony opis

W 2017 roku planowane są na terenie boiska w Wołczkowie rodzinne zawody sportowe np. z okazji Dnia Dziecka czy z okazji Dnia Seniora. Festyny będą prowadzone przez animatora, zostanie przygotowana przestrzeń do zabawy dla dzieci, zostanie zainstalowane nagłośnienie, zorganizowany catering, zakupione drobne fanty na nagrody w zawodach.

Opis projektu

W 2017 roku planowane są na terenie boiska w Wołczkowie rodzinne zawody sportowe np. z okazji Dnia Dziecka czy z okazji Dnia Seniora. Festyny będą prowadzone przez animatora, zostanie przygotowana przestrzeń do zabawy dla dzieci, zostanie zainstalowane nagłośnienie, zorganizowany catering, zakupione drobne fanty na nagrody w zawodach.

Proponowany organ do realizacji projektu

Ludowe Zespoły Sportowe Wołczkowo

Uzasadnienie

Brak wystarczającej ilości festynów integrujących ze sobą nowych mieszkańców ze starymi mieszkańcami Wołczkowa. Dobrze przygotowane festyny przyciągną wielu mieszkańców Wołczkowa, pozwolą lokalnej społeczności na wspólne spędzanie czasu. Sportowe festyny rodzinne będą okazją do rozmów, spotkań i aktywności fizycznej.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Projekt został zrealizowany według planu.