Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Zakup lekkiego wozu ratowniczo - rozpoznawczego


Lokalizacja

Teren jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Skrócony opis

Założeniem projektu jest zakup lekkiego pojazdu pożarniczego na podwoziu pick up z wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym i zbiornikiem wody, który to wóz docelowo miałby zastąpić lekki wóz gaśniczy marki FIAT, oraz budowa garażu dla przechowywania tego pojazdu oraz wozu ratownictwa technicznego marki DAF.

Opis projektu

Założeniem projektu jest zakup lekkiego pojazdu pożarniczego na podwoziu pick up z wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym i zbiornikiem wody, który to wóz docelowo miałby zastąpić lekki wóz gaśniczy marki FIAT, oraz budowa garażu dla przechowywania tego pojazdu oraz wozu ratownictwa technicznego marki DAF.

Uzasadnienie

Nasza jednostka liczy 18 czynnych członków, z czego 3 członków posiada prawo jazdy kat. C oraz uprawnienia konieczne do prowadzenia pojazdów pożarniczych. Coraz częściej zdarza się sytuacja, w której podczas alarmu zbiera się odpowiednia ilość ratowników do wyjazdu, lecz nie mogą wyjechać do zdarzenia, ze względu na fakt, że nie ma kierowcy. Posiadamy lekki wóz gaśniczy z motopompą marki FIAT, który jest także używany przez pracownika gminy do celów innych niż statutowe, poprzez co, często jest załadowany i niezdolny do wyjazdu do zdarzenia.
Zakup lekkiego wozu gaśniczego na podwoziu pick up rozwiązałby te problemy, podnosząc jednocześnie poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy. Wóz jest zdolny do udziału przy wielu rodzajach zdarzeń jak pożary nieużytków, miejscowe podtopienia, czy wypadki komunikacyjne, przez co stałby się uniwersalnym narzędziem do zabezpieczenia terenu gminy przed skutkami takich zdarzeń.