Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Poprawa infrastruktury terenu sportowo-rekreacyjnego w Grzepnicy


Lokalizacja

Grzepnica - plac zabaw i boisko sportowe

Skrócony opis

Poprawa nawierzchni boiska. Zakup i montaż piłkochwytu.

Opis projektu

Poprawa nawierzchni boiska. Zakup i montaż piłkochwytu.

Uzasadnienie

Zły stan boiska ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo uczestników gry.
Teren za boiskiem jest terenem prywatnym. Znajduje się na nim rów melioracyjny, jest bardzo porośnięty i bagnisty.

Postęp realizacji

Zamontowano piłkochwyt oraz przygotowano płytę boiska.