projekt nr 30

30. "Mierzyński wór przygód" - Dzień dziecka; "Żyj zdrowo i sportowo"


Lokalizacja

Teren rekreacyjno-sportowy "Mierzynianka" Mierzyn, ul. Nasienna

Skrócony opis

Projekt polega na organizacji cyklu festynów rodzinnych skierowanych do wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn a w szczególności do rodziców, dzieci, młodzieży, oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologie, nałogi, choroby i podeszły wiek. Festyny odbędą się od maja do września 2017r. w terminach uzgodnionych z gospodarzem obiektu "Mierzynianka"

Opis projektu

Projekt polega na organizacji cyklu festynów rodzinnych skierowanych do wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn a w szczególności do rodziców, dzieci, młodzieży, oraz osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologie, nałogi, choroby i podeszły wiek. Festyny odbędą się od maja do września 2017r. w terminach uzgodnionych z gospodarzem obiektu "Mierzynianka"

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn

Uzasadnienie

Sołectwo Mierzyn graniczy z Gminą miasta Szczecina. Na przestrzeni lat na terenie Mierzyna zamieszkała bardzo duża liczba mieszkańców, która nie włącza się w życie społeczności lokalnej sołectwa, traktując to miejsce jako sypialnię. Aktywizacja mieszkańców, integrowanie i włączanie ich do działalności na rzecz innych i rozwoju wsi Mierzyn jest jednym z głównych celów naszych działań. bardzo istotną kwestią jest upowszechnianie wśród mieszkańców kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia. Realizacja projektu wynika z zapotrzebowania społeczeństwa na różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Działania te skierowane są głównie do rodzin, osób mało aktywnych, dzieci, młodzieży, starszych, osób wykluczonych społecznie poprzez ubóstwo, patologię, nałogi, choroby i podeszły wiek.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach