Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 28

28. Uroczystość nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej podczas obchodów Dnia Strażaka 2017


Lokalizacja

Boisko sportowe w Dobrej

Skrócony opis

W ramach obchodów Dnia Strażaka 2017 odbędzie się nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej z okazji 70-lecie tej jednostki. Powołany Komitet Fundacji Sztandaru gromadzi środki na sztandar i przygotowuje się do zorganizowania uroczystego wręczenia sztandaru. Projekt jest skierowany dla mieszkańców gminy i dofinansuje pokrycie kosztów oprawy imprez.

Opis projektu

W ramach obchodów Dnia Strażaka 2017 odbędzie się nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej z okazji 70-lecie tej jednostki. Powołany Komitet Fundacji Sztandaru gromadzi środki na sztandar i przygotowuje się do zorganizowania uroczystego wręczenia sztandaru. Projekt jest skierowany dla mieszkańców gminy i dofinansuje pokrycie kosztów oprawy imprez.

Uzasadnienie

Uroczyste nadanie sztandaru dla OSP w Dobrej wymaga odpowiedniej oprawy. Chcąc przeprowadzić w sposób atrakcyjny tego typu imprezę niezbędne jest posiadanie środków finansowych. OSP nie posiada własnych środków w ilości wystarczającej na pokrycie istotnych wydatków uroczystości, która będzie miała charakter gminny (w formie otwartego festynu dla mieszkańców gminy Dobra).

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Projekt został zrealizowany według planu w dniu 13.05.2017 r.