projekt nr 4

4. Budowa boiska piłkarskiego we wsi Łęgi


Opis projektu

Obiekt będzie składał się z boiska do piłki nożnej (60m x 40m) z bramkami o wymiarach 5m x 2m pokrytego trawą naturalną z rolki. Łącznie obiekt zajmie ogrodzoną powierzchnię o wymiarach 65m x 45m.

Uzasadnienie

W tak dużej wsi jak Łęgi nie ma bezpiecznego boiska do piłki nożnej. Ze względu na stan techniczny (nierówny teren) obecne boisko nie nadaje się do bezpiecznej gry w piłkę nożną. Powstanie nowego boiska świetnie uzupełni ofertę sportowo-rekreacyjną wsi. Ponadto powstanie boiska pozwoli na prowadzenie treningów z członkami LZS Łęgi (w chwili obecnej dzieci wożone są na boisko do Dobrej).
Szczególnie ważne jest umiejscowienie boiska - w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw - co umożliwi aktywne spędzanie czasu i popularyzację sportu wśród mieszkańców wsi Łęgi. Ponadto, stałe, prawie 100% wykorzystanie "Orlików" świadczy o wciąż istniejącym zapotrzebowaniu na infrastrukturę sportową. Na boisku mogłyby się odbywać zajęcia oraz turnieje w trakcie ferii i wakacji. Dzięki powstaniu boiska dzieci i młodzież będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i sportowo-rekreacyjnych (na boisku można będzie organizować nie tylko rozgrywki piłkarskie ale również inne gry i zabawy ruchowe).

Opis lokalizacji

Teren starego boiska przy świetlicy środowiskowej w Łęgach (Dz. 43/13)