projekt nr 26

26. "Uśmiechnij się - zabawy okolicznościowe dla dzieci ze sołectwa Stolec"


Lokalizacja

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia w Stolcu

Skrócony opis

W ramach organizowanych w wiejskiej świetlicy w Stolcu zajęć dla dzieci przeprowadzone zostaną dwie imprezy: "Zabawa Mikołajkowa" i "Letni Festyn nad Jeziorem". Projekt jest skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej i obejmować będzie pokrycie kosztów oprawy imprez, w tym: poczęstunku, nagród i różnych okolicznościowych gadżetów itp.

Opis projektu

W ramach organizowanych w wiejskiej świetlicy w Stolcu zajęć dla dzieci przeprowadzone zostaną dwie imprezy: "Zabawa Mikołajkowa" i "Letni Festyn nad Jeziorem". Projekt jest skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej i obejmować będzie pokrycie kosztów oprawy imprez, w tym: poczęstunku, nagród i różnych okolicznościowych gadżetów itp.

Uzasadnienie

W świetlicy wiejskiej w Stolcu organizowanych jest wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. Chcąc przeprowadzić w sposób atrakcyjny tego typu imprezę niezbędne jest posiadanie środków finansowych. Rada sołecka własnych środków nie posiada więc musi o nie ubiegać się z innych źródeł. Wydaje się, że dobrym źródłem finansowania może być fundusz obywatelski. Proponowane zabawy dla dzieci realizuje jeden z podstawowych celów wspólnoty jakim jest integracja rodzin zamieszkujących w sołectwie.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach