projekt nr 25

25. Organizacja imprez: Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku


Lokalizacja

Buk, teren rekreacyjno-sportowy, działka nr 125

Skrócony opis

Piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców Sołectwa Buk. Jest on organizowany cyklicznie. Dla dzieci przygotowywane są konkursy, gry, zabawy, konkurencje sportowe, w których dzieci biorą udział wspólnie z rodzicami. Jest to świetna zabawa dla całych rodzin przy wykorzystaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w naszej miejscowości.

Opis projektu

Piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców Sołectwa Buk. Jest on organizowany cyklicznie. Dla dzieci przygotowywane są konkursy, gry, zabawy, konkurencje sportowe, w których dzieci biorą udział wspólnie z rodzicami. Jest to świetna zabawa dla całych rodzin przy wykorzystaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w naszej miejscowości.

Proponowany organ do realizacji projektu

Stowarzyszenie GZ LZS Koło LZS Pionier Buk

Uzasadnienie

Celem imprezy Piknik rodzinny jest zarówno integracja mieszkańców jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego. To również doskonała okazja do wspólnego działania i włączania do wspólnej organizacji mieszkańców, którzy od niedawna zamieszkują w naszej miejscowości. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie, a dorośli angażują się w życie swojej wsi. Pozwala to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, na tworzeniu wzajemnych relacji międzypokoleniowych. Działania te widoczne są przy organizacji innych imprez w tym Mikołajek. To wspólna organizacja imprezy, zapewnienie atrakcji dla dzieci w tym szczególnym dniu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach