projekt nr 27

27. Organizacja imprez: Piknik rodzinny, Mikołajki


Lokalizacja

Teren rekreacyjno-sportowy w Rzędzinach, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Rzędzinach (Rzędziny 19)

Skrócony opis

Piknik rodzinny to wydarzenie, dzięki któremu mogą bawić się zarówno dzieci, jak i dorośli. Podczas pikniku organizowane są konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Wspólna zabawa integruje mieszkańców Rzędzin i sprawia, że aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu.
Mikołajki to impreza specjalnie dla najmłodszych, organizowane są tam konkursy przy muzyce oraz zabawa z Mikołajem.

Opis projektu

Piknik rodzinny to wydarzenie, dzięki któremu mogą bawić się zarówno dzieci, jak i dorośli. Podczas pikniku organizowane są konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Wspólna zabawa integruje mieszkańców Rzędzin i sprawia, że aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu.
Mikołajki to impreza specjalnie dla najmłodszych, organizowane są tam konkursy przy muzyce oraz zabawa z Mikołajem.

Uzasadnienie

Dzięki organizowaniu takich imprez, mieszkańcy oprócz integracji z innymi mają również okazję do aktywnego wypoczynku. Dla dzieci jest to kolejna okazja do wspaniałej zabawy i pięknych wspomnień w przyszłości.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach