Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Wymiana rur azbestowo-cementowych w Sołectwie Dołuje


Lokalizacja

Sołectwo Dołuje
- ulica Daniela - odcinek ok. 470 m,
- ulica Żubrza - odcinek ok. 380 m.

Przedmiotowe sieci wodociągowe zlokalizowane są w działkach nr 111/1 oraz 111/2 - obręb Dołuje

Skrócony opis

Głównym założeniem projektu jest wymiana odcinka wodociągu azbestowo-cementowego należącego do Gminy Dobra (łącznie ok. 850 m.) na wodociąg wykonany z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wymiana odcinka wodociągu azbestowo-cementowego należącego do Gminy Dobra (łącznie ok. 850 m.) na wodociąg wykonany z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami.

Uzasadnienie

Sieć wodociągowa w Dołujach położona wzdłuż ulic Daniela i Żubrzej została zbudowana prawdopodobnie w latach 60-tych ubiegłego wieku. Wodociągi wykonane z tego typu rur są bardziej awaryjne w porównaniu do stosowanych obecnie technologii.
Przeprowadzane naprawy oraz nowe przyłącza powodują naruszenie struktury materiału z którego zbudowane są rury. Taka eksploatacja zwiększa ryzyko korozji i przenikania do wody pitnej bardzo szkodliwych dla zdrowia włókien azbestu.
Wymiana ww. rur, przyczyni się do znacznej poprawy jakości spożywanej przez mieszkańców wody i tym samym poprawy ich zdrowia. Ponadto konieczność przebudowy istniejącej sieci rur azbestowo - cementowych podyktowana jest przyjętą przez Sejm RP Ustawą z dnia 19.06.1997 r. O zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz w oparciu o :Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14.05.2002r.