projekt nr 19

19. Integracyjne zajęcia ze sztuką artystyczną i rękodziełem


Lokalizacja

Klub w Wąwelnicy

Skrócony opis

1.Zaszczepienie młodszym mieszkańcom Wąwelnicy zamiłowania do tworzenia własnoręcznie ozdób.
2.Pokazanie możliwości, poznanie zasad:
- decupage,
- florystyki,
- malowania na szkle,
- tworzenia wyrobów z gliny
3. Kurs tańca np. ludowego

Opis projektu

1.Zaszczepienie młodszym mieszkańcom Wąwelnicy zamiłowania do tworzenia własnoręcznie ozdób.
2.Pokazanie możliwości, poznanie zasad:
- decupage,
- florystyki,
- malowania na szkle,
- tworzenia wyrobów z gliny
3. Kurs tańca np. ludowego

Uzasadnienie

- wzbudzenie zainteresowania rękodziełem, sztuką
- integracja pokoleniowa, sąsiedzka, poprzez wspólną pracę i taniec
- zakończenie projektu wystawą prac

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zajęcia odbyły się w terminie 10.04.2017 - 30.06.2017, według planu przedstawionego w projekcie.