projekt nr 32

32. Aktywny senior


Lokalizacja

Filia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek ul. Koralowa 61 c, Bezrzecze

Skrócony opis

"Aktywny senior" są to comiesięczne spotkania zachęcające wszystkich mieszkańców Bezrzecza i okolic, którzy ukończyli 60 rok życia do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miejscowości poprzez organizację zajęć (różnego rodzaju warsztatów w połączeniu z elementami terapii zajęciowej oraz muzykoterapią). Udział w spotkaniach autorskich, dyskusyjnych, wyjazdach do kina, teatru, na wystawy.

Opis projektu

"Aktywny senior" są to comiesięczne spotkania zachęcające wszystkich mieszkańców Bezrzecza i okolic, którzy ukończyli 60 rok życia do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miejscowości poprzez organizację zajęć (różnego rodzaju warsztatów w połączeniu z elementami terapii zajęciowej oraz muzykoterapią). Udział w spotkaniach autorskich, dyskusyjnych, wyjazdach do kina, teatru, na wystawy.

Proponowany organ do realizacji projektu

LZS Bezrzecze, Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Bezrzeczu

Uzasadnienie

Brak zajęć oraz spotkań dla tej grupy wiekowej. Częste osamotnienie osób w starszym wieku wpływa na ich niską samoocenę oraz wyalienowanie, zamykanie się w domu. Zakładamy, że proponowany projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowań, pozwoli miło spędzić czas w gronie innych osób, nawiązać nowe przyjaźnie. Pokaże, że w każdym wieku można spełniać swoje marzenia i czuć się nowych umiejętności. Pokażemy, że wiek nie jest przeszkodą, ale wartością. Spotkania podniosą samoocenę uczestników.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach