projekt nr 5

5. Budowa nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dobrej Szczecińskiej


Opis projektu

Głównym celem projektu jest wymiana obecnego ogrodzenia cmentarza wraz z bramą wjazdową i furtką, polegająca na demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki i zastąpienia ogrodzeniem z gotowych elementów, prefabrykatów betonowych. Wraz z wymianą ogrodzenia zakłada się wymianę bramy wjazdowej i furtki dostosowaną do wysokości i estetyki ogrodzenia.

Uzasadnienie

W związku z bezpośrednią zabudową mieszkaniową przy cmentarzu istniejące ogrodzenie z siatki nie zapewnia wydzielenia strefy cmentarza i strefy mieszkalnej tak aby stanowiły one komfort dla mieszkańców osiedla jak i osób odwiedzających groby. Z uwagi na charakter miejsca jakim jest cmentarz ogrodzenie powinno być estetyczne i podkreślać powagę tego miejsca, obecnie jest to zniszczona i wyeksploatowana siatka. Wymiana ogrodzenia na pełne rozwiąże problem braku intymności zarówno mieszkańców jak i odwiedzających oraz poprawi mocno estetykę otoczenia.

Opis lokalizacji

Cmentarz komunalny w Dobrej Szczecińskiej ul. Klasztorna