Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Modernizacja ul. Spiskiej w Mierzynie


Lokalizacja

Ul. Spiska w Mierzynie

Skrócony opis

Ulica Spiska jest bardzo ruchliwa a obecny jej stan nie zapewnia bezpieczeństwa i wygody podczas jej wykorzystywania. Szczególnie niebezpieczne jest skrzyżowanie z ul. Welecką i skrzyżowanie z ul. Mierzyńską. W celu poprawy sytuacji niezbędne jest wykonanie utwardzonej kostką nawierzchnii z zachowaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo.

Opis projektu

Ulica Spiska w Mierzynie jest bardzo ruchliwa zwłaszcza od momentu powstania sklepu "LIDL". Wykorzystywana jest jako objazd w godzinach szczytu, tworzenia się korków na ul. Weleckiej. Ulica ta jest też intensywnie wykorzystywana przez pieszych w celu dojścia do przystanków, sklepów, szkoły.

Uzasadnienie

Cel projektu:
1. wzrost bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się po ul. Spiskiej
2. zabezpieczenie pieszych przed wdychaniem pyłów
3. poprawa estetyki i jakości życia mieszkańców
Na realizacji projektu skorzystają mieszkańcy osiedla Za Wiatrakiem, ul. Spiskiej, Mierzyńskiej, Milenijnej i przyległych.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach